Split
město, které vzniklo před 1700 lety kolem ústředního Diokleciánova paláce, tehdejšího středobodu římské říše (25 km od Villy Masha)
shadow

Split

Palác římského císaře Diokleciána, vybudovaný roku 305, je centrem starého Splitu. Je nejlépe zachovaným palácem-pevností z dob Římské říše. V palácovém komplexu je řada objektů, na příklad Jupiterův chrám, Diokleciánovo mauzoleum (od 6. století katedrální kostel v nejstarší budově na světě) či Peristyl (původní antický peristyl, rituální císařské nádvoří), jehož podélné strany uzavírá sloupoví spojené oblouky. Na ně na západní straně navazují středověké gotické a pozdější barokní šlechtické domy.

Na jižní straně Peristylu se vypíná monumentální protyron se čtyřmi sloupy nesoucími tympanon. Středem tohoto okázalého vstupního prostoru vycházel ze svých komnat římský císař a přijímal od shromáždění na Peristylu božské pocty. Za protyronem následuje pro turisty atraktivní vestibul, kterým se prochází do prostoru někdejšího císařského příbytku.

Kromě římských objektů je v paláci celá řada objektů ze středověku, kostelů, muzeí a nejrůznějších turistických zajímavostí.
Během léta pořádají umělci z celého světa na Peristylu symfonické koncerty, baletní a operní představení, jako na příklad Verdiho Aidu, jejíž uvedení na scéně Peristylu je velice pozitivně hodnoceno i ve světové divadelní literatuře.
Z mnohých splitských muzeí a galerií bychom zejména doporučili Etnografické muzeum v centru starého Splitu a vynikající Galerii Ivana Meštroviće, velkého světoznámého sochaře, (sochy indiánů v americkém Chicagu) kterého odborníci považují za rovnocenného Auguste Rodinovi.