Krka

Udaljeno od Seget Vranjice 70km/1h

Nacionalni park “Krka” proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske.
Smješten je u cijelosti na području Šibensko-kninske županije, a obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole.
Sa svojih sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m Krka je prirodni i krški fenomen, veoma atraktivan za oko
www.npkrka.hr